Taze Betondan Numune Alma

(TS EN 12350-1, TS EN 12390-1)

Beton Numunelerinin Bakımı Ve Kürü

(TS EN 12390-2)

Beton Basınç Dayanımı Deneyi

(TS EN 12390-3)

Sertleşmiş Betonlarda Basınç Dayanımı Tayini ASTM C597

(Ultrases Hızı Ve Test Çekici İle)

Sertleşmiş Betonlarda Basınç Dayanımı Tayini TS 3260

(Test Çekici İle)

Sertleşmiş Betonda Basınç Dayanımı Tayini TS 10465

(Karot Alma Yoluyla)

Beton Ve Agrega Hava Miktari Tayini

(TS EN 12350-7)

Zeminden Örselenmiş Ve Örselenmemiş Numune Alma

Zemin Sınıflandırılması

Permeabilite Deneyi

Koni Penetrasyon(CPT) Deneyi

Tek Eksenli Basınç Deneyi

(Zemin-Kaya Örnekleri İçin)

Elek Analizi

Boşluk Oranı, Porozite, Birim Hacim Ağırlık, Özgül Ağırlık, Kuru Birim Hacim Ağırlık, Doygun Birim Hacim Ağırlık

Üç Eksenli Basınç Deneyi

Likit-Plastik Limit Tayini

Su Muhtevası Tayini

Hidrometre Deneyi

Losangeles Aşınma Deneyi

CBR Deneyi

Demir Çekme Deneyi (TS 708)

Plaka Yükleme deneyi TS5744

Hasır çekme, Kaynaktan kopma deneyi

(TS 4559)

Betonda donatı tespiti – PRO220

İnklinometre Deneyi ASTM D-6230-98

Zemin kesme kutusu deneyi

(TS 1900-2)

Menard Presiyometri deneyi ASTM D 4719-00

Nokta Yükleme Deneyi

Birim Hacim Ağırlık Tayini Deneyi

Konsolidasyon Deneyi

Standart-Modifiye Proktor Deneyi